Proiecte realizate

De la dizabilitate la abilitate

Asociaţia pentru Integrarea Persoanelor cu Deficienţe (AIPD), organizaţie neguvernamentală şi non-profit, cu sediul în Timişoara, în parteneriat cu Asociaţia Asistenţilor Sociali din Banat (AAS Banat), Timişoara, derulează în perioada 2 iulie 2013 – 1 ianuarie 2015 proiectul „De la dizabilitate la abilitate – proiect de incluziune activă pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi de vedere”. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, și este implementat, în perioada 2 iulie 2013 – 1 ianuarie 2015.

Scurtă descriere a problemei identificate
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi constituie o prioritate a legislaţiei europene şi a documentelor strategice europene şi naţionale privind ocuparea. Cu toate acestea, statisticile europene plasează România pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte ocuparea persoanelor cu deficienţe.
Totodată, 61% dintre persoanele cu deficienţe care au un loc de muncă sunt angajate de firme private, 31% de instituţii publice / companii cu capital majoritar de stat, 1 % în unităţi protejate. Acest lucru înseamnă că marea majoritate sunt angajate competitiv pe piaţa deschisă a forţei de muncă, concluzie care trage un semnal de alarmă dacă se ţine cont că doar 3% dintre persoanele cu dizabilităţi se înscriu la liceu sau facultate.

Obiectiv general
Creşterea nivelului de pregătire al tinerilor cu dizabilităţi pentru incluziune activă pe piaţa muncii

Obiective specifice
Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii a persoanelor tinere cu dizabilităţi prin promovarea și facilitarea accesului la învățământ superior și vocațional
Identificarea principalelor obstacole pe care le întâmpină cei cu deficienţe de vedere în găsirea unui loc de muncă şi stabilirea unui dialog cu angajatorii
Promovarea potenţialului lucrativ al persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv al persoanelor cu dizabilităţi vizuale

Grupul ţintă
– minim 200 persoane cu deficienţe de vedere având vârsta cuprinsă între 18-55 ani: absolvenţi ai Liceului Teoretic „Iris”; absolvenţi ai Şcolilor de Arte şi Meserii din Timişoara; studenţi şi absolvenţi ai celor patru universităţi de stat din Timişoara (Universitatea de Vest, Universitatea Politehnică, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară); persoane înscrise în Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Timiş; alte persoane cu dizabilităţi vizuale, cu potenţial lucrativ;
– angajatori publici sau privaţi, interesaţi de incluziune;
– autorităţile publice locale.

Beneficii
Incluziunea persoanelor cu deficiențe pe piața muncii, prin oferirea de servicii integrate de informare, consiliere și plasare;

Intâlniri între potențialii angajatori și persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a facilita cunoașterea oportunităților de angajare și descoperirea potențialului persoanelor cu deficiențe

Crearea și plasarea pe site-ul AIPD a bazelor de date cu persoane cu dizabilitati care își caută un loc de muncă și a firmelor deschise incluziunii; beneficiarii vor putea administra singuri informațiile referitoare la locurile vacante, campanii de angajare sau evoluția experienței profesionale dobândite.

Activităţi principale
Activitatea 1 – Înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru persoanele cu deficienţe de vedere
Activitatea 2 – Organizarea a 3 job shop-uri (bianual) pe tema Inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu deficienţe de vedere
Activitatea 3 – Organizarea unui Job Club permanent în cadrul Centrului de Resurse

Cofinantator
programul de cooperare elvetiano roman

www.swiss-contribution.ro

Sari la conținut